Kullanıcı Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE  – 1 KONU

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI'nın, ALICI'ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik ve ilgili diğer yasal hükümler uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

MADDE  – 2 SÖZLEŞME’NİN KURULMASI


2.1  ALICI SÖZLEŞME’Yİ OKUDUĞUNU, ANLADIĞINI, HAKLARININ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN BİLİNCİNDE OLDUĞUNU KABUL EDER.


2.2  SATICI VE ALICI, SÖZLEŞME İLE KARARLAŞTIRILAN EDİMLER ARASINDA HİÇBİR ORANSIZLIK BULUNMADIĞINI VE KARŞILIKLI EDİMLERİN İŞİN NİTELİĞİNE UYGUN OLDUĞUNU, SÖZLEŞME KONUSUNA GİREN İŞLEMLER KAPSAMINDA HERHANGİ BİR TECRÜBESİZLİKLERİNİN BULUNMADIĞINI KABUL EDERLER.


2.3  ALICI, SÖZLEŞME KAPSAMINDA YER ALAN İŞLEMLERİN KENDİ MENFAATİNE UYGUN OLDUĞU KONUSUNDA TAM BİR KANAATE VARDIĞINI VE TÜM ŞARTLARA KENDİ ÖZGÜR İRADESİ İLE, HİÇBİR GÜÇLÜK VEYA SIKINTI İÇİNDE OLMADAN, DÜŞÜNEREK, İSTEYEREK VE BİLEREK UYACAĞINI KABUL EDER.


2.4  SATICI VE ALICI, SÖZLEŞMENİN HÜKÜMLERİNİN HAKSIZ ŞART SAYILABİLECEK BİR ÖZELLİK TAŞIMADIĞINI, MENFAATLER DENGESİ BAKIMINDAN BİR HAKSIZLIK OLMADIĞINI KABUL EDER.   


2.5  İŞBU SÖZLEŞME, EKLERİ VE www.testerparfum.com.tr ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLER KAPSAMINDA TEDARİK EDİLEN BİLGİLER VE ELEKTRONİK VASITALARLA ONAYLANAN KONULAR KAMPANYALI SATIŞLARA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK’İN 6. MADDESİ’NİN GEREKLİLİKLERİNE KARŞILIK GELMEKTEDİR.


2.6  İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZ ŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ UYARINCA HERHANGİ BİR HAKSIZ ŞART İÇERMEMEKTEDİR. HÜKÜMLER DÜRÜSTLÜK VE İYİNİYET KURALINA AYKIRILIK TEŞKİL ETMEMEKTE OLUP TÜKETİCİNİN KORUNMASI MEVZUATINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR.   


2.7  İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ 6098 SAYILI YENİ BORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERİ DE DİKKATE ALINARAK HAZIRLANMIŞTIR.  YENİ BORÇLAR KANUNU’NUN 21. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN BAĞLAYICILIK VE İÇERİK DENETİMİ ALICI TARAFINDAN YAPILMIŞTIR.  İŞBU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ AÇIK VE ANLAŞILIR BİR ŞEKİLDE YAZILMIŞ OLUP BİRDEN ÇOK ANLAMI İFADE ETMEMEKTEDİR.

MADDE  – 3 SATICI BİLGİLER


Unvanı:

TESTERPARFUMCOMTR


Adresi:

Anayurt Cad. Esentepe Mah. No 33/A. Kartal/İstanbulTelefon:

90 216 483 17 03

Fax:

90 216 483 17 03 (118)

E-mail: info@testerparfum.com.tr


MADDE  – 4 ALICI (TÜKETİCİ) BİLGİLERİ

Adı/Soyadı/Unvanı:


Adresi:


Telefon:


E-mail:


MADDE  – 5 SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi adedi, satış bedeli, ödeme şekli, Aşağıda belirtildiği gibidir:


Sözleşme Tarihi:


Ürünün Teslim Tarihi:


Teslim masraflarının tutarı :


Mal/Ürün/Hizmet Türü, Miktarı, Marka/Model:


Peşin Satış Fiyatı (Vergiler Dahil):


MADDE  – 6 GENEL HÜKÜMLER


6.1       ALICI, Madde 5'te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.


6.2       Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre tüketiciye yazılı olarak bildirilmek koşuluyla normal süreye ek olarak en fazla 15 gün uzatılabilir.


6.3       Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.


6.4       SATICI, sözleşme konusu ürünün, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur.Kargo firmasının taşıma esnasında ürüne zarar vermesi nedeniyle, üründe sorunların olması haklı bir sebep sayılmaz.  


6.5       Sözleşme konusu ürünün teslimatı için iş bu sözleşmenin elektronik ortamda teyit edilmesi ve sözleşme konusu siparişin bedelinin ödenmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.


6.6       SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi, özel nedenlerden dolayı istenilen ürünün tedarik edilememesi gibi olağanüstü durumlar nedeniyle sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.


ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar sipariş iptali satıcı tarafından onaylandıktan 30 gün içinde kendisine iade edilir.


6.7       ALICI'nın iş bu sözleşmedeki ödeme yükümünün herhangi bir şekilde gerçekleşmemesi halinde SATICI, tahsil edilemediği ürün bedelini, ürünün teslim günündeki fiyatı üzerinden ve sözleşmede öngörülen faiz oranları üzerinden işletilecek faizi ile birlikte tahsili amacıyla icra takibi başlatılabilir, alacak davası açılabilir ve diğer hukuki yollara başvurabilir.


6.8       ALICI sipariş ettiği ürünü herhangi bir sebepten ötürü almaz ise SATICI' nın geri iade alma yükümlülüğü ortadan kalkar. İade etmeyi gerektirecek sebep ürünün farklı bir marka gelmesi sayılabilir. Sitemiz üzerindeki ürünler indirimli olarak satılmaktadır. Outlet vitrin ürünleridir. Bu nedenle bazı ürünler kutusuz olarak da Tester olarak da gönderilmektedir. ALICI bunun bilincinde olarak sipariş verir. Bu durum sonradan bu nedenle ürünü kargodan teslim almak istememesi ve/veya teslim aldıktan sonra iade sebebi sayılamaz.


6.9      Site üzerindeki resimler temsilidir.


MADDE  – 7 CAYMA HAKKI


Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’in ilgili hükümleri uyarınca;


7.1       Tüketici; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, kargo tutanağı ile kusurlu olduğu tespit edilen malı teslim aldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmesi yeterlidir. Kargo tutanağı bulunmayan, açılmış, kullanılmış ürünler iade edilemez. Sitede verilen bilgiler dışında farklı bir ürün geldiyse değişim yapılabilir. Şişenin çizik olması, kutunun deforme olmuş olması, ürün kokusunun müşteri tarafından beğenilmemesi iade sebebi sayılamaz. Şartlara uygun olarak yapılan iadelerde %40 hizmet bedeli kesintisi uygulanmaktadır.


7.2       Taraflarca aksi kararlaştırılmadığı takdirde, tüketicin istekleri veya açıkça tüketicinin kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibari ile geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde tüketicinin cayma hakkı yoktur.


7.3       Tüketicinin cayma hakkını kullanması halinde satıcı veya sağlayıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren onaylanmasından en geç onbeş gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli sevkiyat işçilik kargo gönderi bedelleri hariç tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmek ve yirmi gün içerisinde de malı geri almakla yükümlüdür.


7.4       Teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkansız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engeldir. Ancak değer azalması veya iadenin imkansızlaşması tüketicinin kusurundan kaynaklanıyorsa satıcıya malın web sitemizdeki değerini tazmin etmesi gerekir. 

Özel Hükümler

Kampanyalı ve/ veya tester ürünlerin, Kutusu kapağı açılmış, ambalalajı yırtılmış, deforme olmuş, kullanılmış ürünlerin değişim/iade ve ücret iadesi yoktur. 

MADDE  – 8 YETKİLİ MAHKEME


İşbu Sözleşmeden dolayı her türlü şikayet ve itirazlar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlara göre ALICI’nın veya SATICI’nın ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne yapılabilecektir.